dimarts, 10 de gener de 2012

BALCONET  Exploracions aturades.
  Inici dels treballs 22-1-2.008, darrera entrada 25-4-2.010. Ha passat tot el 2.011 en blanc. 
  De seguida, gairebé sense adonar-nos, mentre netejaven la boca, passaven estretors, milloràvem les instal·lacions i ens deixàvem seduir per les seues sorpreses*, el Balconet va esdevindre la cavitat més important de la Noguera; també en una de les descobertes catalanes recents més destacades. Actualment resta en espera.
 A continuació es mostren un llistat d'incògnites, que han de servir per esclarir una mica les coses. Es publica igualment una primera topo, un alçat amb les cotes correctes, indicats on són els llocs en qüestió, i una poligonal de la planta, on s'observa la disposició de les diàclasis paral·leles.
 Tenim present que el darrer pou de l'Afluent Blanc serà impossible de baixar, al Jordi Pasqual el van haver d'extraure a contrapés, i el especialista Ramon va quedar gairebé encastat després de davallar més de 15m.
   L'engranatge es comença a moure, netegeu i sintonitzeu les vostres antenes, atents a properes convocatòries.
             Enguany s'hi torna.

 * La seua peculiar estructura tectònica, els castellets de fang, les cúpules de dissolució amb els pegots de fang esquarterat culminat, els delicats acabats de la xarxa ortogonal, l'alteració de l'Afluent Blanc, les fluctuants direccions de les corrents d'aire, les colades inesperades, els poms d'erràtiques, els muricecs residents...Incògnites: 
A- Galeria de la Colada, possible escalada.
B- Pas obert pel Manel i el Joan, superat pel Jaume el 20-12-2008. Falta topografia i exploració.
C- Xarxa Ortogonal. Falta topografia i revisió . Enllaça la via de les Cúpules amb la sala dels Triangles.
D- Pou Final de l'Afluent Blanc. Davallat pel Ramon el 25-4-2010, uns -20m, amb les mateixes exigües característiques.
E -Base del primer pou de la via de les Cúpules, falta exploració dels ressalts entre blocs de la base.
F- Via de Pedra-Campana. Iniciada la obertura amb micros d'un pas que s'aboca a un ressalt, el dia 22-11-2008. No finalitzada. 
G-Escletxa passat la Sala dels Triangles, a l'esquerra, abans d'entrar a l'Afluent Blanc.

Desnivell màxim: -161m (Via de les Cúpules)
Recorregut topografiat fins ara: 631m.Expectació. (Foto: J. Montoya.)
Accés al darrer pou de l'Afluent Blanc (Foto: Jordi Pasqual)
Eixint de la Sala de la Distribució (Foto: Joan Montoya).
Accés a la xarxa ortogonal des de la via de les 
Cúpules . (Foto: David Poca)


Segon pou (Foto: David Poca)Fotos:  Àngel Nicolàs

                                   Darrer tram del segon pou. (Foto: Manel Pintos)


                                                Accés a la galeria de la Colada